Η PDK Group ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία: μονάδων παραγωγής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αφυγραντήρων,  φίλτρων νερού,  καθαριστών αέρα και γενικού εμπορίου.

Ήδη από το 2015, η  PDK Group  «επιχειρεί» εκτός των ελληνικών συνόρων στη Βουλγαρία, τα Σκόπια, στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Γερμανία.

Στην εταιρεία μας λειτουργούμε με αρχές, πρότυπα και κοινωνική ευαισθησία. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε. Προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός προς τους εργαζομένους μας. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο να λειτουργούν αποδοτικά.

Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ακολουθούν τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής που μας αντιπροσωπεύουν: ίσες ευκαιρίες εργασίας, σεβασμός προς τους εργαζομένους, ασφαλές και χωρίς διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αποκλεισμός παιδικής εργασίας, φροντίδα για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.

Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή μιας βιώσιμης και ευσυνείδητης περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής μας συμπεριφοράς και χρέος μας απέναντι στη κοινωνία.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας:
Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον. Εστιάζουμε στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στη διαδικασία παραγωγής, με στόχο τον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

Τέλος, συμμετέχουμε σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων προϊόντων που προκύπτουν από όλη τη δραστηριότητά μας, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί βασική επιλογή μας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δράσης.

Ενημερωτικά δελτία

εισάγετε το email σας